Gedetailleerde informatie over de procedurele afhandeling vindt u onder de 'meer informatie' knoppen hieronder. In de rechterkolom zijn de aanvraagformulieren beschikbaar gesteld.

S-I kennisgeving of S-III-2.8 procedure?

Wanneer uw organisatie werkzaamheden met zeer veilige ggo’s en van zeer beperkte omvang wil gaan uitvoeren, kunt u gebruik maken van de S-I of S-III-2.8 procedure. Het voordeel van deze procedure is dat uw organisatie geen omgevingsvergunning nodig heeft.

Wat moet u weten over de S-I en S-III-2.8 procedure?

Normaal gesproken dient een organisatie die werkzaamheden met ggo's wil gaan uitvoeren over een omgevingsvergunning (Wabo vergunning) te beschikken. Scholen hebben meestal geen Wabo-vergunning. Als u zonder Wabo vergunning  met ggo’s wilt gaan werken en activiteiten van beperkte omvang met zeer veilige ggo’s wilt gaan uitvoeren dan kunt u de S-I of S-III-2.8 procedure gebruiken. De ggo’s moeten voldoen aan de criteria zoals ze gesteld zijn in bijlage 6. De vereisten aan het S-I laboratorium zijn gelijk aan die van een ML-I laboratorium (zie bijlage 9).

Hoe werkt de S-I procedure?

In bijlage 11 van de Regeling ggo is een aantal ggo’s beschreven die voldoen aan de criteria van bijlage 6 en die als zeer veilig worden beschouwd. Als u met deze ggo’s wilt gaan werken kunt u direct een kennisgeving op niveau I voor S-I doen. Na de ontvangst van de bevestiging kunt u direct aan de slag. Als u daarna met andere ggo’s van bijlage 11 wilt gaan werken, dan hoeft u alleen uw verslag risicobeoordeling compleet te maken en u hoeft uw kennisgeving niet te wijzigen.

Hoe werkt de S-III-2.8 procedure?

Indien uw organisatie met zeer veilige ggo’s wil gaan werken, die (nog) niet op bijlage 11 zijn opgenomen, dan dient u de S-III-2.8 procedure te volgen en zelf een risicobeoordeling volgens bijlage 6 uit te voeren. Ieder ggo dat in een organisatie zonder een Wabo-vergunning toegepast gaat worden, moet van te voren beoordeeld worden. De risicobeoordeling komt uit op S-III vervolgens kunt u een omlaagschaling naar S-I aanvragen. Let wel, S-III correspondeert alleen met de procedure (III is een vergunningaanvraag) en is geen categorie van fysische inperking (CFI). In deze procedure is de 2.8 procedure (een verzoek om omlaagschaling) gecombineerd met een kennisgeving op niveau I (S-I). De termijn is 45 dagen.

Wat houdt het gecombineerde S-I/S-III-2.8 besluit in?

In het 2.8 besluit wordt aangegeven dat het ggo op S-I gehanteerd mag worden. Tevens is het besluit ook de ontvangstbevestiging van de kennisgeving op niveau I (S-I). Na ontvangst van het 2.8 besluit mag u dus direct aan de slag.

Wat moet u doen als u een nieuwe ggo wilt gaan toepassen?

De inschaling van ieder nieuw ggo dat u wilt gaan toepassen, komt weer op S-III uit. U dient voor ieder nieuwe ggo dus altijd een gecombineerde S-III- 2.8 aanvraag te doen.

Welke stappen moet u doorlopen om een S-I kennisgeving te kunnen in dienen?

 1. U bepaalt of uw ggo’s op bijlage 11 van de Regeling staan.
 2. In het aanvraagformulier geeft u aan met welke ggo’s u gaat werken.
 3. U stuurt het formulier per post of via de berichtenbox naar Bureau GGO.
 4. U maakt uw verslag risicobeoordeling compleet.
 5. U stelt een onderzoeksleider aan die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken bij deze kennisgeving.

Wat kunt u van Bureau GGO verwachten?

 1. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van de S-I kennisgeving automatisch de ontvangstbevestiging.
 2. Bureau GGO controleert de aanvraag.

Wanneer kunt u de werkzaamheden starten?

 1. U kunt direct starten met uw werkzaamheden nadat u de bevestiging van de kennisgeving hebt ontvangen en u uw verslag risicobeoordeling compleet hebt gemaakt.

Welke stappen moet u doorlopen om een S-III-2.8 aanvraag te kunnen in dienen?

 1. U omschrijft de onderdelen van de ggo’s die u wilt gaan toepassen en voert u de risicobeoordeling uit volgens bijlage 6 van de Regeling ggo.
 2. U maakt gebruik van het aanvraagformulier IG grootschalige werkzaamheden op niveau MI-I en MI-II.
 3. U neemt contact op met Bureau GGO voordat u begint met het invullen van het formulier. U stelt, in overleg met Bureau GGO, vast welke gegevens aangeleverd moeten worden voor de S-III-2.8 aanvraag.
 4. U stuurt het formulier en de eventueel benodigde extra informatie per post of via de berichtenbox naar Bureau GGO.

Wat kunt u van Bureau GGO verwachten?

 1. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van de gecombineerde S-III-2.8 aanvraag automatisch de ontvangstbevestiging.
 2. Bureau GGO beoordeelt de aanvraag en bepaalt of de ggo’s op het juiste inperkingsniveau, in de juiste CFI en met complete gegevens zijn aangevraagd. Daar staat een termijn van 45 dagen voor.
 3. Bureau GGO kan de klok minimaal één keer stilzetten als er vragen zijn over de aanvraag. De wachttermijn wordt opgeschort tot dat de aanvullende informatie binnen is gekomen.

Wanneer kunt u de werkzaamheden starten?

 1. U ontvangt voor uw S-III-2.8 aanvraag een positief 2.8 besluit. Gelijktijdig met uw 2.8 besluit ontvangt u een ontvangstbevestiging van een kennisgeving op niveau I en mag u aan de slag op S-I.