Indien u op uw eigen perceel tot de Europese markt toegelaten genetisch gemodificeerde (gg) gewassen wilt telen dan moet u dit melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het RVO neemt de melding op in een openbaar landelijk register in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Voorwaarden aan de teelt

Een genetisch gemodificeerd (gg) gewas mag alleen worden geteeld als het Europees is toegelaten. Momenteel geldt er in Nederland een geografische toepassingsbeperking voor alle toegelaten gg-gewassen. Als deze wordt opgeheven, dan mag u gg-gewassen telen onder de volgende vooorwaarden:

  • Het gaat om een gewas dat voor teelt is toegelaten tot de Europese markt;
  • U moet tussen 1 april en 15 mei bij de RVO melden op welk perceel u het gewas gaat telen;
  • U houdt zich aan de voorschriften van de Regeling teelt.

Waar en wanneer registreren?

Op dit moment kunt u geen gg-gewassen telen en dus geen melding doen voor het register ggo-teelt. Als de geografische toepassingsbeperking wordt opgeheven wordt dit vermeld op de website van de RVO. Hier vindt u ook het register ggo-teelt, waarin door middel van een kaartje openbaar wordt gemaakt op welke locaties in Nederland gg-gewassen worden geteeld.