Wat is ingeperkt gebruik?

Bij ingeperkt gebruik gaat het erom dat u veilig werkt met de genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) en is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat de ggo’s binnen de ingeperkte ruimte blijven. Het is meestal zo dat u de ggo’s zelf gaat vervaardigen, maar het kan ook zijn dat u de ggo’s van derden krijgt.
De volgende activiteiten vallen onder ingeperkt gebruik:

  • het vervaardigen van ggo’s,
  • alle handelingen die met ggo’s worden uitgevoerd, zoals het vermeerderen, in Nederland invoeren, aan een ander ter beschikking stellen, toepassen, voorhanden hebben, vervoeren, zich ontdoen of vernietigen van ggo’s.

Hoe zorgt u ervoor dat er veilig gewerkt wordt met ggo’s?

Voordat u begint met uw werkzaamheden met ggo’s, voert u een risicobeoordeling uit. Bij de risicobeoordeling neemt u alle eigenschappen van het ggo in beschouwing en beschrijft u welke activiteiten u met het ggo wilt gaan uitvoeren. Door het uitvoeren van de risicobeoordeling bepaalt u in welke categorie van fysische inperking (CFI) u uw activiteiten veilig kunt uitvoeren.

Wat is een ingeperkte ruimte?

Een ingeperkte ruimte ofwel een CFI is een werkruimte, bijvoorbeeld een laboratorium, een dierverblijf, een plantenverblijf of een grootschalige installatie, waar werkzaamheden met ggo’s uitgevoerd mogen worden.

Wat is een inperkingsniveau?

Besluit ggo kent vijf inperkingsniveaus voor activiteiten met ggo’s e.g. niveau I, II, III en IV, waarbij niveau II in de procedures bij de risicobeoordeling is gesplitst in II-k en II-v. Het inperkingsniveau bepaalt de procedure voor het aanvragen van nieuwe activiteiten of het wijzigen van activiteiten.

Wie is de gebruiker?

De gebruiker is de natuurlijke- of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor activiteiten met ggo’s onder ingeperkt gebruik.

Wat doet de BVF?

Een biologischeveiligheidsfunctionaris (BVF) is een persoon die binnen de organisatie toeziet op het veilig werken met ggo’s. Deze persoon wordt beoordeeld en toegelaten door Bureau GGO en dient door de gebruiker aangesteld te worden.