Bureau GGO

16 september 2015
Op deze pagina vindt u informatie over de activiteiten van Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme binnen de verschillende taakvelden.

 

 

 

Wet en regelgeving

16 september 2015
De beoordeling van de mogelijke risico's voor mens en milieu die aan werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) verbonden kunnen zijn, vindt plaats op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013.

Nationale samenwerking

17 september 2015
Door Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme worden contacten onderhouden met diverse ministeries, nationale onderzoeksinstellingen en bedrijven, de inspectie leefomgeving en transport (ILT Inspectie Leefomgeving en Transport ), de Commissie Genetische Modificatie (COGEM commissie genetische modificatie ), de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO centrale commissie mensgebonden onderzoek ) en de Vereniging BVF biologischeveiligheidsfunctionaris -platform.

Internationale samenwerking

17 september 2015
Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme werkt in Europees verband samen aan de verdere ontwikkeling van de EU Europese unie-regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen (ggo's). Een overzicht van de belangrijkste internationale instellingen volgt hieronder.