Hoe kunt u bezwaar maken tegen een besluit met betrekking tot het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s)? Zeven vragen over het indienen en afhandelen van een bezwaar.