Voor wie is deze website bedoeld?

De informatie op deze website is bedoeld voor organisaties die werken met ggo's, biologischeveiligheidsfunctionarissen (BVF-en), milieuveiligheidsfunctionarissen (MVF-en), onderzoeksleiders, verantwoordelijk medewerkers en alle andere medewerkers die werkzaamheden met ggo's uitvoeren. Op deze website wordt ook informatie beschikbaar gesteld voor het Wabo-Bevoegd gezag. Voor algemene informatie over ggo's en biotechnologie kunt u terecht op de publiekswebsite van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu biotechnologie.rivm.nl.

 

Wat vindt u op deze website

Deze website is opgedeeld in de drie taakvelden (zie hieronder). Alle informatie per taakveld is beschikbaar onder dit deel van de website.
Onder de home pagina is algemene informatie te vinden over de wet- en regelgeving, Bureau GGO en de links naar actuele aandachtsvelden en nieuws.
Onder Wabo-bevoegd gezag is informatie te vinden voor gemeenten/provincieën die een omgevingsvergunning milieu hebben verleend of moeten verlenen voor een inrichting waar met ggo’s wordt gewerkt.
Daarnaast kunt u openbare stukken van de aanvragen inzien in de vergunningendatabase.

Nieuws

Digitale toegankelijkheid ingeperkt gebruik dossiers

Vanaf 1 januari 2019 wordt alle openbare informatie van ingeperkt gebruik (IG) dossiers, die zijn ingediend vanaf 1 januari 2019, digitaal via de vergunningendatabase van Bureau GGO inzichtelijk ge

08-01-2019 | 17:22
Meer nieuws