Wat is het Loket Gentherapie?

Het doel van het instellen van het Loket Gentherapie is om de verschillende procedures bij de beoordeling van een klinisch gentherapie-onderzoek bij mensen te stroomlijnen en de procedures voor de onderzoekers inzichtelijker te laten verlopen en beter af te stemmen met de verschillende beoordelende instanties.

Voor nadere informatie over het Loket Gentherapie wordt u verwezen naar de website 'Loket Gentherapie'.