Wanneer doet u een melding?

Afwijkingen en onvoorziene omstandigheden tijdens veldproeven, medisch veterinaire studies en gentherapie toepassingen moet u direct melden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Hoe doet u een melding?

Voor veldproeven en veterinaire studies dient u het ‘meldformulier ggo’s’ te gebruiken. Deze vindt u op de Meldpagina van ILT, onder meldrubriek ‘Risicovolle stoffen’ en meldsoort ‘Genetisch gemodificeerde organismen’.

Voor medische studies en gentherapie toepassingen kunt u gebruik maken van het 'meldingsformulier onvoorziene omstandigheden' van het Loket Gentherapie.

Voor een telefonische melding kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met 088 489 00 00.

Wat wordt er met uw melding gedaan?

Uw melding van het incident zal in behandeling worden genomen door een inspecteur van ILT. Deze inspecteur onderzoekt na de melding of de toedracht van het incident het noodzakelijk maakt om vervolgmaatregelen te treffen en neemt altijd contact met u op.