Hoe vraagt u activiteiten met ggo's aan?

Voor alle activiteiten met ggo's onder IM moet u een vergunning aanvragen. De toepassing bepaalt welke procedure u voor uw werkzaamheden moet volgen.

  • werkzaamheden met (gg-) planten al dan niet in associatie met (gg-)micro-organismen met landbouw toepassingen;
  • werkzaamheden met gg-(micro-)organismen met veterinaire toepassingen;
  • werkzaamheden met gg-(micro-)organismen met gentherapeutische toepassingen.

Wij raden u aan om zodra er een conceptaanvraag beschikbaar is, contact op te nemen met Bureau GGO om idee├źn uit te wisselen over dit concept en de te volgen procedure.

Daarnaast wordt in iedere vergunning opgenomen dat de vergunninghouder op specifieke tijdstippen verplichte verslagen moet toesturen. Voor deze verslagen zijn aparte formulieren beschikbaar. Werkzaamheden die onder de vergunning plaats vinden moeten vooraf worden gemeld via een beschrijving van voorgenomen werkzaamheden (BVW).

Hoe verloopt de procedurele afhandeling van uw aanvraag?

De procedure voor de afhandeling van uw aanvraag (of wijziging) verloopt volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene Wet Bestuursrecht (afdeling 3.4). Op grond van de Wet Milieubeheer (artikel 13.3) heeft een ieder de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de ontwerpbeschikking voor een vergunning. Dit betekent dat uw aanvraag en de (ontwerp)beschikking openbaar beschikbaar zijn via de online vergunningendatabase van Bureau GGO. Delen die u als vertrouwelijk aanmerkt worden niet openbaar gemaakt indien Bureau GGO uw verzoek honoreert.