Onder de toepassing landbouw bepaalt u, afhankelijk van uw type werkzaamheden, welke procedure u moet volgen.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de verschillende procedures die Besluit ggo kent voor landbouw en de bijbehorende termijnen.

Tabel I: Landbouw procedures: nieuwe aanvraag, wijzigingen en meldingen, VOV en gedifferentieerde procedure

Procedure

Formulier

Termijn

Vergunning van kracht

Nieuwe aanvraag landbouw gg-mo
landbouw gg-planten
120 dagen1 na afloop ter inzage termijn beschikking
Wijziging nvt 8 weken3 na afloop ter inzage termijn beschikking
Melding nvt 5 werkdagen na ontvangst ontvangstbevestiging

Vergunning onder vaste voorwaarden

VOV

<120 dagen1, 2

na afloop ter inzage termijn beschikking

Gedifferentieerde procedure

Gedifferentieërde procedure

120 dagen1

na afloop ter inzage termijn beschikking

Locatiewijziging

nvt

4 weken3

na afloop ter inzage termijn beschikking

Verplichtingen:

BVW

VVW

 

BVW

VVW

 

15 dagen

nvt

 

nvt

nvt

1: Inclusief ter inzage termijn (6 weken + 1 dag) ontwerpbeschikking, exclusief verzoek om aanvullende informatie en ter inzage termijn (6 weken) beschikking.

2: Door het hanteren van een vereenvoudigd aanvraagformulier, waarbij verwezen wordt naar de door de Minister opgestelde milieurisicobeoordeling wordt de afgifte van een vergunning sneller. De wettelijke termijnen van ter inzage legging blijven echter wel gelden.

3: Exclusief verzoek om aanvullende informatie en ter inzage termijn (6 weken) van de beschikking.

 

Wijziging of melding op uw bestaande vergunning?

Als u een verandering aan uw vergunning wilt doorgeven dan moet u eerst bepalen of die verandering aan de voorwaarden voor een melding of een wijziging voldoet. De voorwaarden zijn uitgewerkt in de Regeling ggo in artikel 34.

Veranderingen die geen gevolgen hebben voor de met betrekking tot die introductie uitgevoerde milieurisicobeoordeling, kunnen worden gemeld.

Veranderingen die geen significante gevolgen hebben kunnen via de wijzigingsprocedure onder de werking van de vergunning worden gebracht.

Indien de verandering wel significante gevolgen heeft voor de uitgevoerde milieurisicobeoordeling dan moet u een nieuwe aanvraag indienen.