Onder de toepassing medisch veterinair bepaalt u, afhankelijk van uw type werkzaamheden, welke procedure u moet volgen.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de verschillende procedures die Besluit ggo kent voor medisch veterinair en de bijbehorende termijnen.

Tabel I: Medisch veterinaire procedures: nieuwe aanvraag, wijzigingen en meldingen, naakt DNA vereenvoudigde procedure

Procedure

Formulier

Termijn

Vergunning van kracht

Nieuwe aanvraag veterinair naakt DNA
veterinair virale vector
veterinair bacteriën
120 dagen1 na afloop ter inzage termijn beschikking
Wijziging nvt 8 weken3 na afloop ter inzage termijn beschikking
Melding nvt 5 werkdagen na ontvangst ontvangstbevestiging
Naakt DNA vereenvoudigde procedure veterinair naakt DNA vereenvoudigd formulier < 120 dagen1, 2 na afloop ter inzage termijn beschikking

Verplichtingen:

BVW

VVW

 

BVW

VVW

 

15 dagen

nvt

 

nvt

nvt

1: Inclusief ter inzage termijn (6 weken + 1 dag) ontwerpbeschikking, exclusief verzoek om aanvullende informatie en ter inzage termijn (6 weken) beschikking.

2: Door het hanteren van een vereenvoudigd aanvraagformulier, waarbij verwezen wordt naar de door de Minister opgestelde milieurisicobeoordeling wordt de afgifte van een vergunning sneller. De wettelijke termijnen van ter inzage legging blijven echter wel gelden.

3: Exclusief verzoek om aanvullende informatie en ter inzage termijn (6 weken) van de beschikking.

 

Wijziging of melding op uw bestaande vergunning?

Als u een verandering aan uw vergunning wilt doorgeven dan moet u eerst bepalen of die verandering aan de voorwaarden voor een melding of een wijziging voldoet. De voorwaarden zijn uitgewerkt in de Regeling ggo in artikel 35.

Veranderingen die geen gevolgen hebben voor de met betrekking tot die introductie uitgevoerde milieurisicobeoordeling, kunnen worden gemeld.

Veranderingen die geen significante gevolgen hebben kunnen via de wijzigingsprocedure onder de werking van de vergunning worden gebracht.

Indien de verandering wel significante gevolgen heeft voor de uitgevoerde milieurisicobeoordeling dan moet u een nieuwe aanvraag indienen.

 

Veterinaire studies met naakt DNA

Voor veterinaire studies met naakt DNA bestaan twee procedures: de reguliere procedure en de vereenvoudigde procedure. U kunt voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komen indien uw werkzaamheden voldoen aan een aantal randvoorwaarden. U kunt zelf bepalen of uw aanvraag in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure door het doorlopen van een vijftal vragen.