U kunt contact opnemen met Bureau GGO indien u vragen of opmerkingen heeft.

  • Vragen met betrekking tot uw kennisgeving en/of vergunningaanvraag of algemene vragen/opmerkingen over het Besluit en de Regeling ggo kunt u stellen via bggo@rivm.nl.
  • U kunt telefonisch contact opnemen met één van onze medewerkers. 

Wanneer u contact opneemt met Bureau GGO vermeldt dan in ieder geval het betreffende taakveld en indien van toepassing het dossiernummer en de behandelaar van Bureau GGO.

Opsturen formulier

U stuurt uw formulieren per post naar de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat via het hiernaast vermelde postadres. Als u gebruik maakt van de berichtenbox kunt u de formulieren naar de berichtenbox van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu sturen.

Wie kan gebruik maken van de berichtenbox?

De BVF of MVF kan contact met Bureau GGO opnemen namens de rechtspersoon via de berichtenbox. U kunt aanvragen, kennisgevingen, verzoeken en meldingen digitaal indienen middels de berichtenbox van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, daarmee komt de verplichting om alles in hard copy (geprint) in te dienen te vervallen.

Hoe maakt u een berichtenbox aan?

Heeft u nog geen account? U kunt een berichtenbox aanmaken met een eHerkenningsmiddel. U krijgt toegang tot de berichtenbox met een eHerkenningsmiddel van minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ of een gebruikersaccount van Antwoord voor bedrijven. Digitale formulieren en brieven kunt u richten aan de berichtenbox van het RIVM. De digitale documenten van Bureau GGO worden alleen naar de berichtenbox gestuurd, eventuele interne verspreiding dient u zelf te verzorgen. Meer informatie over wat de berichtenbox is en hoe het werkt vindt u op ondernemersplein.nl/berichtenbox, het informatiepunt voor ondernemers van de overheid.