Hoe vraagt u activiteiten met ggo’s aan?

Alle activiteiten met ggo’s binnen ingeperkt gebruik moeten worden kennisgegeven of er moet een vergunning voor worden aangevraagd. Om te bepalen of u een kennisgeving moet doen dan wel een vergunning moet aanvragen voert u eerst een risicobeoordeling voor uw ggo’s uit. De uitkomst van de risicobeoordeling bepaalt het inperkingsniveau en daarmee de procedure. Voor niveau I en II-k geldt een kennisgevingsprocedure en voor niveau II-v, III en IV geldt een vergunningplicht. Voor werkzaamheden op scholen (S-I) is er een aparte pagina met procedures voor scholen. Verder zijn er bijzondere procedures voor omlaagschaling, twijfel en afwijken van bijlage 5 (2.8 procedure),  het aanvragen van toelating op bijlagen 2, 4 of 7 (2.13(a) procedure), procedures voor grootschalige werkzaamheden (MI-I, MI-II en MI-III) en het aanvragen van afwijkende werk- en inrichtingsvoorschriften (ATV procedure).

Hoe verloopt de procedurele afhandeling van uw aanvraag?

U vindt gedetaileerde informatie over de procedurele afhandeling van uw aanvraag op de tabbladen kennisgeving, vergunning aanvragen en bijzondere procedures. Uw aanvraag is openbaar, delen die u als vertrouwelijk aanmerkt worden in principe niet openbaar gemaakt.