Ingeperkt gebruik heeft betrekking op activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) die veilig moeten worden uitgevoerd in een ingeperkte ruimte ofwel een categorie van fysische inperking ( CFI categorie van fysische inperking (categorie van fysische inperking )). Een toegelaten biologischeveiligheidsfunctionaris ( BVF biologischeveiligheidsfunctionaris (biologischeveiligheidsfunctionaris )) ziet toe op deze activiteiten.