In de digitale vergunningendatabase van Bureau GGO vindt u de actuele informatie van de verleende vergunningen en de in behandeling zijnde vergunningaanvragen.

Openbare informatie van vergunningaanvragen

Het Europese en Nederlandse beleid is erop gericht om derden een zo volledig mogelijk beeld te verschaffen van een aanvraag en de daaraan verbonden aspecten. Een van de belangrijkste punten is dat de risicobeoordeling navolgbaar moet zijn voor het publiek op basis van openbare informatie. De digitale vergunningendatabase biotechnologie van Bureau GGO biedt een overzicht van de vergunningen.

De in de vergunningendatabase beschikbare gegevens zijn niet voor alle procedures hetzelfde. De zoekresultaten kunnen dan ook per procedure verschillen.
Van ingeperkt gebruik (IG) dossiers kunt u de volgende onderdelen inzien:

  • dossiernummer
  • rechtspersoon
  • titel
  • datum vergunning
  • status
  • gemeente (waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd)
  • uitgangsorganismen (voor aanvragen ingediend tot 2012)
  • openbare documenten zoals de aanvraag/kennisgeving, aanvullende informatie, adviezen en de beschikking (voor kennisgevingen/aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2019).

De informatie die als vertrouwelijk is geclaimd wordt niet openbaar gemaakt indien de vertrouwelijkheid door Bureau GGO gehonoreerd is.
Voor introductie in het milieu (IM) dossiers verloopt de procedure volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dit betekent dat openbare onderdelen van de aanvraag en de (ontwerp)beschikking beschikbaar zijn via de vergunningendatabase.

De handleiding voor het gebruik van de vergunningendatabase vindt u in de rechterkolom van deze pagina.

Dossiers inzien

Alle dossiers zijn ook voor een ieder (ter plekke) in te zien bij Bureau GGO in Bilthoven. U kunt hiervoor een afspraak maken met Bureau GGO.

Vertrouwelijk houden van gegevens

De informatie die als vertrouwelijk is geclaimd én waarvan de vertrouwelijkheid door Bureau GGO is gehonoreerd, wordt niet openbaar gemaakt in de vergunningendatabase. Op de website van Bureau GGO vindt u informatie over het vertrouwelijk houden van (onderdelen) van kennisgevingen en/of vergunningaanvragen. U vindt hier ook een overzicht van de gegevens die in ieder geval niet vertrouwelijk gehouden kunnen worden.

Verzoek om informatie openbaar te maken

U kunt op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) de overheid verzoeken om informatie die nog niet openbaar is gemaakt voor een ieder openbaar te maken. Nadere informatie hierover vindt u in het document ‘Wob verzoeken’ in de rechterkolom van deze pagina. Daarnaast kunt de website van het Kenniscentrum Infomil raadplegen.

Overzicht van veldproeven in Nederland

Op de pagina ‘Locaties van veldproeven’ vindt u een overzicht van de veldproeven die vanaf 2008 in Nederland zijn uitgevoerd. In het Register ggo teelt wordt de teelt van op de Europese markt toegelaten genetisch gemodificeerde gewassen in Nederland geregistreerd.