Op de kaart hieronder ziet u deze locaties. Naast de locaties op de kaart vind u een nummer (gemarkeerd met #). Dit nummer correspondeert met de kolom locatienummer in onderstaande tabel. Per locatie is de kaart, als pdf-document, beschikbaar zoals deze is aangeleverd door de vergunninghouder.

Kaart veldproeven 2012

Locatie

nummer

dossier

locatie kaart

gewas

periode werkzaamheden in 2012

#1

IM 07-007

kaart (2x)

aardappel

eind april t/m oktober

#2

IM 09-002

kaart (3x)

aardappel

half april t/m oktober

#3

IM 10-005

kaart (2x)

appel

januari t/m december

#4

IM 10-006

kaart (3x)

aardappel

half april t/m oktober

#5

IM 11-005

kaart (3x)

aardappel

eind april t/m oktober