Welke stappen moet u doorlopen om een verzoek tot toelating tot MVF in te kunnen dienen?

  1. U vult het aanvraagformulier toelating tot MVF in. U geeft aan op welke categorie van werkzaamheden u wilt toezien en onderbouwt hoe u in staat bent hierop toe te zien door bijvoorbeeld relevante werkervaring(en) en/of opleiding(en). U laat het formulier ondertekenen namens de rechtspersoon.
  2. U stuurt het aanvraagformulier, voorzien van een kopie van uw paspoort, naar Bureau GGO.

NB. Voor een wijziging is geen formulier beschikbaar, dit kan aangevraagd worden door een brief te sturen aan Bureau GGO. Deze brief moet worden ondertekend door de rechtspersoon.

Wat kunt u van Bureau GGO verwachten?

  1. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van uw verzoek een ontvangstbevestiging.
  2. Bureau GGO beoordeelt uw verzoek voor de toelating. De procedure start op het moment dat het verzoek bij Bureau GGO ontvangen wordt. Op dat moment begint de procedureklok van 8 weken te lopen.
  3. Bureau GGO kan de klok stilzetten als er vragen zijn over uw verzoek. De wachttermijn wordt opgeschort totdat de aanvullende informatie binnen is gekomen.
  4. Bureau GGO neemt een beslissing over uw toelating en stuurt na goedkeuring een beschikking naar de rechtspersoon en de toegelaten MVF.