Welke stappen moet u doorlopen om een verzoek tot toelating als BVF in te kunnen dienen?

 1. U inventariseert op welke categoriën van fysische inperking (CFI’s) u wilt gaan toezien.
 2. U vult het formulier IG voor de toelating van een BVF in. U voegt uw curriculum vitae bij waarin u onderbouwt dat u in staat bent om toe te zien op de aangevraagde CFI’s. U kunt dit formulier ook gebruiken voor het uitbreiden van uw toelating met extra CFI’s.
 3. U stuurt het aanvraagformulier, per post, voorzien van een kopie van uw paspoort, naar Bureau GGO.
 4. U moet registreren bij welke rechtspersoon, plaats(en) van uitvoering en op welke kennisgeving(en) en/of vergunningaanvra(a)g(en) u toeziet. Hiervoor gebruikt u het algemeen administratief formulier. Deze registratie mag gelijktijdig met uw aanvraag tot toelating BVF of op een later tijdstip.
 5. Tijdens uw aanvraag tot toelating BVF kunt u alvast een kennisgeving of vergunningaanvraag indienen.
  LET OP: er mag pas gestart worden met de werkzaamheden als er een toegelaten BVF toeziet op de werkzaamheden.

Wat kunt  u van Bureau GGO verwachten?

 1. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van uw verzoek automatisch de ontvangstbevestiging.
 2. Bureau GGO beoordeelt uw verzoek tot toelating. Daar staat een termijn van 8 weken voor.
 3. Bureau GGO kan de klok minimaal één keer stilzetten als er vragen zijn over uw verzoek. De wachttermijn wordt opgeschort totdat de aanvullende informatie binnen is gekomen.
 4. Bureau GGO neemt een beslissing over uw toelating. Na toelating ontvangt u een uitnodiging voor deelname aan de tweedaagse BVF-cursus die elk jaar georganiseerd wordt.

Algemeen administratief formulier

Wijzigingen die u via het Algemeen administratief formulier moet doorgeven aan Bureau GGO zijn:

 • de rechtspersoon waar u als BVF wordt aangesteld;
 • de plaats(en) van uitvoering waarop u gaat toezien;
 • kennisgevingen of vergunningen waarop u toeziet;
 • het wijzigen van uw contactgegevens;
 • het beëindigen van uw toezicht op ggo werkzaamheden bij een rechtspersoon op één of meer kennisgevingen of vergunningen.