Om tot BVF te worden toegelaten moet u een verzoek tot toelating als BVF bij Bureau GGO indienen.

Welke stappen moet u doorlopen om een verzoek tot toelating als BVF in te kunnen dienen?

 1. U inventariseert op welke CFI’s u wilt gaan toezien.
 2. U vult het aanvraagformulier toelating als BVF in. U voegt uw C.V. bij waarin u onderbouwt dat u in staat bent om toe te zien op de aangevraagde CFI’s. U kunt dit formulier ook gebruiken voor het uitbreiden van uw toelating met extra CFI’s.
 3. U stuurt het aanvraagformulier, per post, voorzien van een kopie van uw paspoort, naar Bureau GGO.

Wat kunt  u van Bureau GGO verwachten?

 1. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van uw verzoek automatisch de ontvangstbevestiging.
 2. Bureau GGO beoordeelt uw verzoek tot toelating. Daar staat een termijn van 8 weken voor.
 3. Bureau GGO kan de klok minimaal één keer stilzetten als er vragen zijn over uw verzoek. De wachttermijn wordt opgeschort totdat de aanvullende informatie binnen is gekomen.
 4. Bureau GGO neemt een beslissing over uw toelating. Na toelating ontvangt u een uitnodiging voor deelname aan de tweedaagse BVF-cursus die elk jaar georganiseerd wordt.

U hebt een toelating gekregen, wat moet u vervolgens doen?

Gelijktijdig met uw verzoek tot toelating als BVF kunt u registreren bij welke rechtspersoon u op welke kennisgevingen of vergunningen u gaat toezien. U kunt hiervoor het Algemeen administratief formulier gebruiken, dat u kunt meezenden met uw verzoek tot toelating.


Wijzigingen die u via het Algemeen administratief formulier moet doorgeven aan Bureau GGO zijn:

 • de rechtspersoon waar u als BVF wordt aangesteld;
 • kennisgevingen of vergunningen waarop u toeziet;
 • het wijzigen van uw contactgegevens;
 • het beëindigen van uw toezicht op ggo werkzaamheden bij een rechtspersoon op één of meer kennisgevingen of vergunningen.

Bureau GGO organiseert ieder jaar in samenwerking met het BVF-platform een tweedaagse BVF-cursus op het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De eerstvolgende BVF-cursus wordt gehouden op 9 en 10 oktober 2018.

 

Voor wie is de BVF cursus?

De cursus is bedoeld voor nieuw toegelaten BVF-en, deze personen krijgen tijdig een uitnodiging. BVF-en die al langer toegelaten zijn, plaatsvervangende BVF-en en medewerkers die de BVF bij het uitvoeren van zijn/haar taak ondersteunen kunnen zich ook aanmelden, maar deelname is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen.

U vindt het voorlopige programma van de cursus in de rechterkolom. Als u belangstelling heeft voor deze cursus dan kunt u zich aanmelden bij Bureau GGO.

 

Wat wordt er behandeld in de cursus?

In de cursus komen aspecten aan de orde waar de BVF vanuit de wet- en regelgeving mee te maken krijgt.  Tijdens de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan hoe de BVF in de praktijk aan de eisen van het Besluit ggo en de Regeling ggo kan voldoen. Verder komt in de vorm van een workshop het uitvoeren van een goede risicobeoordeling met behulp van de risicobeoordelingstool en het op de juiste wijze invullen van een aanvraagformulier aan de orde.
Naast deze onderwerpen zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan aangrenzende wet- en regelgeving, situaties waar BVF-en in de praktijk mee te maken kunnen krijgen en de interne organisatie. De cursus biedt gelegenheid voor discussie, bespreken van praktijksituaties en de mogelijkheid om in een informele sfeer met elkaar kennis te maken. De presentaties en de workshop van de meest recente BVF-cursus vindt u in de rechterkolom van deze pagina.

Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden.

Het definitieve programma van de BVF-cursus wordt meegestuurd met de uitnodiging.