Schema Rechten en plichten van de gebruiker, de BVF biologischeveiligheidsfunctionaris , de VM verantwoordelijk medewerker en de OL