Bureau GGO werkt in Europees verband samen aan de verdere ontwikkeling van de EUEuropese unie-regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen (ggo's). Een overzicht van de belangrijkste internationale instellingen volgt hieronder.

BCH

Het Biosafety Clearing-House (BCH)  is een internationale database voor de uitwisseling van gegevens over levende ggo's. Bureau GGO is het nationale contactpunt van het BCH.

DG Environment

Het directoraat-generaal Milieu van de Europese Unie is verantwoordelijk voor het EU beleid op het gebied van milieu en zorgt dat EU milieuwetgeving correct wordt toegepast in de EU lidstaten.

DG Health and food safety (SANTE)

Het directoraat-generaal gezondheid en voedselveiligheid beschermt en verbetert volksgezondheid, verzekert Europese voedselveiligeheid en gezondheid, beschermt gezondheid en welbevinden van boerderijdieren en beschermt de gezondheid van de landbouw en bossen.

EFSA

European Food Safety Authority is een bureau (agentschap) van de Europese Unie die onafhankelijke wetenschappelijke adviezen geeft over aangelegenheden die direct of indirect van invloed zijn op voedselveiligheid van mens en dier. Op hun wetenschappelijke bevindingen wordt het Europese beleid en wetgeving op gebied van voedselveiligheid gebaseerd.

EMA

De toelating tot de markt van medicijnen voor mens of dier verloopt in de EU via gecentraliseerde Europese procedures. De European Medicines Agency (EMA) is de spil in deze procedures.

JRC

Joint Research Center voert in opdracht van de Europese Commissie, onder andere wetenschappelijk onderzoek uit, informeert en onderhoudt een GMO register waarop alle markttoelatingen en proeven met ggo’s (onder Richtlijn 2001/18/EC) openbaar worden gemaakt. Op de website van het JRC kunnen ook publieke commentaren op veldproeven en markttoelatingen worden ingediend.

OECD

Organisation for Economic Cooperation and Development is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. 

UNEP

Het United Nations Environmental Program (UNEP) is de VN-organisatie die het milieubeleid op regionaal en wereldwijd niveau coördineert. De organisatie ontwikkelt en stimuleert milieubeleid door milieuvraagstukken in de internationale gemeenschap aan de orde te stellen.

WHO

World Health Organisation of Wereldgezondheidsorganisatie bepaalt de agenda voor gezondheid, zet normen en helpt landen waar nodig met technische hulp en monitoring van trends in gezondheid.