Per 1 oktober 2016 zijn bijlage 2 en 4 van de Regeling ggo gewijzigd.

In het kader van de reguliere drie-maandelijkse aanpassing zijn er nieuwe soorten toegevoegd aan de bijlagen. De wijzigingen zijn gepubliceerd in de Staatscourant en verwerkt in de integrale versie van de Regeling ggo op wetten.nl.

De meest recente versies van de doorzoekbare bijlagen vindt u op de webpagina "doorzoekbare lijsten"