Recent is in de klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het BVF-platform, het Ministerie van IenW, Bureau GGO, ILenT en de rechtspersonen, het startsein gegeven voor het gebruik van groepen met een gelijk risicoprofiel bij het indienen van een kennisgeving op niveau I of II-k. Dit betekent dat u per 4 maart 2019 gebruik kunt maken van groepen van gelijk risicoprofiel bij uw kennisgeving.

Aanleiding voor de ‘Groepen van gelijk risicoprofiel’

Alle activiteiten met ggo's op niveau I en II-k moeten worden kennis gegeven. Bij de kennisgeving dienen voor elk ggo de risicobeoordeling en de daarbij behorende onderliggende gegevens aangeleverd te worden. De afgelopen jaren is gebleken dat dit vaak heeft geleid tot aanzienlijke administratieve lasten. Het Besluit biedt echter de mogelijkheid om de risicobeoordeling uit te voeren voor groepen van ggo’s wanneer die ggo’s een gelijk risicoprofiel hebben.

Het vaststellen van de ‘Groepen van gelijk risicoprofiel’

Vanuit het knelpunten project I is een werkgroep gestart die in 2016 intensief bezig is geweest met het ontwikkelen en vaststellen van een aantal groepen van gastheren, vectoren en donorsequenties met een gelijk risicoprofiel voor de vervaardiging van ggo’s op inperkingsniveaus I en II-k (zie voor de definitie van de verschillende groepen het document ‘Rapport Onderdeel A’).

Nieuwe groepen kunnen door Bureau GGO in samenwerking met BVF-en worden ontwikkeld. Het vaststellen van de criteria van een nieuwe groep zal in de klankbordgroep plaatsvinden. De overheid blijft verantwoordelijk voor de groepen.

Het vaststellen van de bijbehorende lijsten

Het vullen van de lijsten behorend bij een groep van gastheren, vectoren of donorsequenties waaruit een ggo mag worden samengesteld, wordt middels een geborgd beoordelingssysteem gedaan. Een werkgroep bestaande uit de BVF-en van de VUVrije Universiteit Amsterdam, MUMC+/Universiteit Maastricht, ErasmusMC en LUMCLeids Universitair Medisch Centrum hebben op basis van de nu gedefinieerde groepen een groot aantal gastheren en vectoren, met alle benodigde gegevens, in de juiste groep ingedeeld. Bovendien heeft de werkgroep een beoordelingssysteem beschreven dat borgt dat de items in de juiste groep ingedeeld worden. Dit borgingssysteem is door Bureau GGO en de ILenT beoordeeld en goedgekeurd.

Het voordeel van het gebruik van ‘Groepen van gelijk risicoprofiel’

Indien uw rechtspersoon is aangesloten bij het hierboven genoemde geborgde systeem en de groepen van gelijk risicoprofiel wil gaan gebruiken, hoeft u bij uw kennisgeving alleen de groepen aan te melden bij Bureau GGO. U hoeft niet de afzonderlijke gastheren, vectoren en donorsequenties, die zijn opgenomen op de bijbehorende lijsten, op te sommen en u hoeft geen achtergrond informatie te leveren. Deze gegevens dient u natuurlijk wel in uw verslag risicobeoordeling op te nemen en inzichtelijk te hebben voor de ILenT.

Aanmelden

Bij Bureau GGO moet bekend zijn welke rechtspersonen gebruik maken van de ‘Groepen van gelijk risicoprofiel’ en de bijbehorende lijsten. Wanneer u gebruik wilt maken van de groepen kunt u zich aanmelden bij de werkgroep via de BVF van het LUMC (Gijsbert van Willigen, mail: BVF@lumc.nl).