171101 Verkorte bijlage 5 deel II en verwijzend naar bijlage 9