Dossier VOV vergunning onder voorwaarden toelichting