Food-Feed loket voor ggo markttoelatingen

Het Food-Feed loket voor ggo markttoelatingen fungeert als de centrale ingang voor alle marktaanvragen die onder Verordening EG/1829/2003 in Nederland worden ingediend. Het loket coördineert het nationale proces van de afhandeling en de inhoudelijke beoordeling van de marktdossiers.

U kunt alle aanvragen voor markttoelatingen van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) indienen onder de Europese Verordening EG/1829/2003. Het gaat hierbij om aanvragen voor levensmiddelen (voedsel) en/of veevoeders die geproduceerd zijn met ggo's of bestaan uit ggo's. Ook de import en/of teelt van levende ggo's kunt u tegelijkertijd via deze procedure aanvragen.

Wat is de rol van het Food-feed loket?

Het Food-feed loket voor ggo markttoelatingen fungeert als de centrale ingang voor alle aanvragen die in Nederland worden ingediend. Het loket coördineert de nationale afhandeling en de inhoudelijke beoordeling van de marktdossiers die door de COGEM en het RIKILT worden uitgevoerd. Daarnaast is het loket het aanspreekpunt en informatiepunt voor aanvragers, de Europese Voedsel Autoriteit (EFSA), adviesorganen en de departementen. Het Food-feed loket voor ggo markttoelatingen is ingesteld door drie ministeries: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De drie ministerie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de voedselveiligheid, diervoederveiligheid en milieuveiligheid van ggo's.

Voor meer informatie over de procedure en afhandeling van marktdossiers kunt u contact opnemen met het Food-feed loket.

Food-feed loket