Markttoelating voor levensmiddelen en veevoeders

Een aanvraag voor een markttoelating van levensmiddelen en veevoeders die geproduceerd zijn met ggo's of bestaan uit ggo's, maar ook de import en teelt van levende ggo's kunt u indienen bij de EFSA.

Voor deze aanvragen gelden andere termijnen en procedures dan voor aanvragen ingediend onder de 2001/18/EG. Voor een volledig overzicht verwijst Bureau GGO u naar de website van de Europese Voedsel Autoriteit (EFSA).

 

Hoe verloopt de afhandeling van uw aanvraag?

  1. Na ontvangst beoordeelt de EFSA uw aanvraag op volledigheid. Hiervoor staat een proceduretermijn van 30 dagen. De aanvraag moet in ieder geval voldoen aan de EFSA guidance die bedoeld is voor het soort ggo en de toepassing.
  2. Vervolgens start de inhoudelijke beoordelingstermijn van 6 maanden. Hieronder valt ook de 3 maanden termijn waarbinnen alle lidstaten van de EUEuropese unie een (milieu)risicobeoordeling kunnen uitvoeren. De lidstaten dienen vervolgens hun commentaar in bij de EFSA. Indien nodig verzoekt de EFSA u om aanvullende informatie.
  3. Na de inhoudelijke beoordeling publiceert de EFSA een advies (opinie). In dit advies worden ook de commentaren van de lidstaten beantwoord. Na publicatie van de EFSA opinie volgt de stemronde bij de Europese Commissie (EC) over de toelating. Als er een overeenstemming wordt bereikt zal de beschikking voor de toelating tot de Europese markt gepubliceerd worden.

Voor meer informatie over de procedure onder Verordening EG/1829/2003 kunt u in Nederland terecht bij het Food-feed loket voor ggo markttoelatingen.