Wanneer u een inperkingsniveau en een CFI wilt laten toekennen aan handelingen met bepaalde ggo’s kunt een 2.8 verzoek doen.

 

Welke stappen moet u doorlopen om een 2.8 verzoek in te kunnen dienen?

  1. U inventariseert de activiteiten waarvoor u een 2.8 verzoek wilt indienen. Als u twijfelt over de juiste inschaling, dan kunt u eerst een oplossing proberen te vinden door de hulpmiddelen te gebruiken of door daarna Bureau GGO te bellen.
  2. U doet een 2.8 verzoek door de gegevens van deze ggo’s in het 2.8 formulier in te voeren. U kunt ervoor kiezen om meerdere 2.8 verzoeken te combineren in één aanvraag. U beschrijft de betreffende ggo’s, de handelingen die u met deze ggo’s wilt gaan uitvoeren, indien nodig de extra aanvullende maatregelen en u geeft een onderbouwing waarom u voor het betreffende inperkingsniveau en CFI heeft gekozen.
  3. Gegevens in de aanvraag zijn standaard openbaar. Mocht u gegevens vertrouwelijk willen houden raden wij u aan hier extra aandacht aan te besteden.
  4. U stuurt het formulier en de eventueel benodigde extra informatie per post of via de berichtenbox naar Bureau GGO.

 

Wat kunt u van Bureau GGO verwachten?

  1. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van het 2.8 verzoek automatisch de ontvangstbevestiging.
  2. Bureau GGO beoordeelt of de ggo’s op het gewenste inperkingsniveau en CFI veilig gehanteerd kunnen worden. Voor een 2.8 besluit staat een termijn van 45 dagen.
  3. Bureau GGO kan de klok minimaal één keer stilzetten als er vragen zijn over het verzoek. De wachttermijn wordt opgeschort tot dat de aanvullende informatie binnen is gekomen.
  4. U ontvangt altijd een 2.8 besluit van Bureau GGO waarin is aangegeven op welk inperkingsniveau en in welke CFI u de ggo's en de handelingen dient uit te voeren.

 

Wanneer kunt u de werkzaamheden starten?

  1. Nadat u uw 2.8 besluit hebt ontvangen dient u altijd nog een kennisgeving of een vergunningaanvraag te doen voor de werkzaamheden.

LET WEL: indien de uitkomst van het 2.8 besluit niveau I werkzaamheden betreft en u al in het bezit bent van een niveau I kennisgeving, dan kunt u de werkzaamheden toevoegen aan uw verslag risicobeoordeling.