Bij werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) is er ook andere wetgeving van toepassing. Een overzicht van de belangrijkste wetgeving volgt hieronder.

 

ADR

De voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg staan in een Europese overeenkomst, het ADR. Het ADR is onderdeel van de Nederlandse Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WvGS) en vormt de basis van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Het vervoer van ggo's moet ook voldoen aan deze wet.

 

ARBOArbeidsomstandigheden wet

Deze Nederlandse wet bevat regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen. Deze wet betreft dus ook het veilig en gezond werken met bijvoorbeeld biologische agentia.

 

Cartagena protocol on biosafety

Het Cartagena protocol is een internationale overeenkomst met betrekking tot bioveiligheid als onderdeel van het biodiversiteitsverdrag. Het protocol heeft als doel de biodiversiteit te beschermen tegen de eventuele risico’s die ggo's met zich kunnen meebrengen. Nederland heeft dit protocol geratificeerd.

 

Richtlijn 2010/63/EUEuropese unie (Wod)

De herziene Wet op de dierproeven (Wod) heeft betrekking op dierproeven in wetenschappelijk onderzoek, ingevoerd in de nationale wetgeving in Nederland. Het belangrijkste doel van de Wod is het versterken van de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Daarbij worden de mogelijkheden om dierproeven te vervangen, verminderen en verfijnen (3V’s) beoordeeld. De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) is als enige bevoegd om projectvergunningen voor het uitvoeren van dierproeven te verlenen.

 

Verordening EG/1829/2003

Deze verordening regelt dat voor teelt en import van ggo’s en voor gg-levensmiddelen en diervoeder een vergunning is vereist, voordat ze op de Europese markt worden toelaten. In deze verordening zijn de bepalingen opgenomen op basis van welke gronden ggo’s toegelaten kunnen worden en wanneer er sprake is van etikettering van ggo’s in levensmiddelen en/of diervoeder.

 

Verordening EG/1830/2003

Deze verordening regelt de traceerbaarheid en etikettering van ggo's en gg-levensmiddelen en diervoeders die op de Europese markt zijn toegelaten.

 

Verordening EG/1946/2003

Deze verordening stelt regels voor de uitvoer van ggo’s naar landen buiten Europa en is een invulling van het Cartagena protocol.

 

WMO

De Centrale commissie mensgebonden onderzoek (CCMO) houdt toezicht op de toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen dat valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) in Nederland.