U bevindt zich op: Home nl Ingeperkt gebruik Incident melden

Melding incidenten ingeperkt gebruik

Onverwachte, ongeplande en ongewenste gebeurtenissen met ggo's onder ingeperkt gebruik die tot een verhoogd risico voor mens of milieu kunnen leiden moet u melden bij Bureau GGO. Hiervoor dient een meldingsformulier gebruikt te worden.

Meldingscriteria incidenten

Bij ingeperkt gebruik kunnen vier categorieën van onverwachte, ongeplande en ongewenste gebeurtenissen met ggo's worden onderscheiden die tot een verhoogd risico voor mens of milieu kunnen leiden.

A. Ontsnapping van het ggo uit de primaire fysische inperking zonder verhoogde kans dat de barrière van de ingeperkte ruimte doorbroken wordt (bedoeld wordt een kleinschalige besmetting in de werkruimte die eenvoudig zelf opgeruimd kon worden).

B. Ontsnapping van het ggo uit de primaire fysische inperking waarbij een toegenomen kans bestaat dat de barrière van de ingeperkte ruimte doorbroken wordt (bijvoorbeeld een moeilijk controleerbare besmetting binnen de werkruimte).

C. Verhoogde kans op of feitelijke aantasting van de barrière van de ingeperkte ruimte (bijvoorbeeld brand in of nabij de werkruimte).

D. Feitelijk vrijkomen van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu (bijvoorbeeld een lozing in het riool).

Wanneer doet u een melding?

In alle gevallen waar sprake is van een defecte fysische inperking van ggo's of een ernstige bedreiging hiervan dient u intern een melding te doen bij de BVF. Melding aan de Staatssecretaris is vereist indien er een verhoogd risico bestaat voor mens of milieu. Dit is aan de orde bij een verhoogd risico van verstoring van de fysische inperking van de ruimte (categorie C) of bij onbedoelde feitelijke emissie buiten de werkruimte (categorie D). Is er sprake van ontsnapping uit de primaire inperking met daardoor een verhoogde kans op de doorbreking van de barrière van de ingeperkte ruimte (categorie B) dan dient u een melding te doen bij inschalingsniveau -III en IV van het ggo. In al deze gevallen dient het meldingsformulier incidenten IG gebruikt te worden.

incidentmeldingsschema 

Uw melding van het incident zal in behandeling worden genomen door de Inspectie Leefomgeving en Transport, Landelijk Toezicht Besluit GGO. Door de inspecteur zal een vervolg op de melding worden opgesteld.

Download direct incident

Zoeken:

Service