U bevindt zich op: Home nl Ingeperkt gebruik BVF Toelating tot BVF

Toelating tot Biologischeveiligheidsfunctionaris

Om tot BVF te worden toegelaten moet u een verzoek tot toelating als BVF bij Bureau GGO indienen.

Welke stappen moet u doorlopen om een verzoek tot toelating als BVF in te kunnen dienen?

 1. U inventariseert op welke CFI’s u wilt gaan toezien.
 2. U vult het aanvraagformulier toelating als BVF in. U voegt uw C.V. bij waarin u onderbouwt dat u in staat bent om toe te zien op de aangevraagde CFI’s. U kunt dit formulier ook gebruiken voor het uitbreiden van uw toelating met extra CFI’s.
 3. U stuurt het aanvraagformulier, voorzien van een kopie van uw paspoort, naar Bureau GGO.

Wat kunt  u van Bureau GGO verwachten?

 1. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van uw verzoek automatisch de ontvangstbevestiging.
 2. Bureau GGO beoordeelt uw verzoek tot toelating. Daar staat een termijn van 8 weken voor.
 3. Bureau GGO kan de klok minimaal één keer stilzetten als er vragen zijn over uw verzoek. De wachttermijn wordt opgeschort tot dat de aanvullende informatie binnen is gekomen.
 4. Bureau GGO neemt een beslissing over uw toelating. Na toelating ontvangt u een uitnodiging voor deelname aan de tweedaagse BVF-cursus die elk jaar georganiseerd wordt.

U hebt een toelating gekregen, wat moet u vervolgens doen?

Bij uw verzoek tot toelating als BVF registreert u op welke activiteiten u gaat toezien en bij welke rechtspersoon u dat gaat doen. Zodra er iets wijzigt moet u dit doorgeven aan Bureau GGO. U kunt hiervoor het Algemeen administratief formulier voor gebruiken.
Wijzigingen die u moet doorgeven aan Bureau GGO zijn:

 • U gaat toezien op extra CFI's (hiervoor moet u het aanvraagformulier toelating als BVF voor gebruiken).
 • U gaat toezien op andere vergunningen of kennisgevingen.
 • U gaat toezien op werkzaamheden bij een andere rechtspersoon.
 • Uw contactgegevens wijzigen.
 • U beëindigt uw toezicht op ggo werkzaamheden bij een bepaalde rechtspersoon.
Zoeken:

Service