U bevindt zich op: Home nl Ingeperkt gebruik Bezwaar

Bezwaar

Op alle besluiten onder ingeperkt gebruik kunt u bezwaar maken.

Bezwaar maken doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift te zenden aan: De Staatssecretaris van IenM, t.a.v RIVM/VSP/Bureau GGO, postbus 1, 3720 BA Bilthoven. Uw bezwaarschrift moet van een datum en een naam en adres voorzien zijn. Bovendien moet u duidelijk aangeven waarom u tegen de vergunning bezwaar aantekend. Zo mogelijk zendt u een kopie van het besluit mee.

U heeft als bezwaarmaker een aantal rechten bij de afhandeling van uw bezwaar:

  • De termijn voor afhandeling van een bezwaar kan één keer zonder toestemming van de bezwaarmaker verlengd worden, met iedere volgende verlenging moet de bezwaarmaker instemmen;
  • De bezwaarmaker zal uitgenodigd worden voor een hoorzitting om het bezwaar mondeling toe te lichten, bezwaarmaker is vrij om hier wel of niet gebruik van te maken. Het is gebruikelijk dat als het bezwaar geheel gegrond wordt verklaard er, vanuit efficiëntieoverwegingen, afgezien wordt van de hoorzitting.

Deze procedure is gebaseerd op het Besluit ggo en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Voor het indienen van een bezwaar is geen formulier beschikbaar.

Zoeken:

Service