U bevindt zich op: Home nl Algemeen Wet en regelgeving Overige wetgeving

Overige wetgeving

Bij werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) is er ook andere wetgeving van toepassing. Een overzicht van de belangrijkste wetgeving volgt hieronder.

ADR

De voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg staan in een Europese overeenkomst, het ADR. Het ADR is onderdeel van de Nederlandse  Wet vervoer gevaarlijke stoffen en vormt de basis van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Het vervoer van ggo's moet ook voldoen aan deze wet.

ARBO

De Arbowetgeving betreft het veilig en gezond werken met bijvoorbeeld biologische agentia.

Cartagena protocol on biosafety

Het Cartagena protocol is een internationale overeenkomst met betrekking tot  bioveiligheid als onderdeel van het biodiversiteitsverdrag. Het protocol heeft als doel de biodiversiteit te beschermen tegen de eventuele risico’s die ggo's met zich kunnen meebrengen. Nederland heeft dit protocol geratificeerd.

DEC

Nadat een instelling een kennisgeving of vergunning heeft gekregen om dierproeven te doen, moet deze een onderzoeksplan opstellen. Dit plan wordt vervolgens getoetst door een erkende dierexperimentencommissie (DEC). In Nederland zijn er 21 DEC’s verspreid over verschillende instellingen. Toetsing door een DEC is verplicht volgens de Wet op de dierproeven.

Verordening EG/1829/2003

Deze verordening regelt dat voor teelt en  import van ggo’s en voor gg-levensmiddelen en veevoeder  een vergunning is vereist, voordat ze op de Europese markt worden toelaten.

Verordening EG/1830/2003

Deze verordening regelt de traceerbaarheid en etikettering van ggo's en gg-levensmiddelen en diervoeders.

Verordening EG/1946/2003

Deze verordening stelt regels voor de de uitvoer van van ggo’s naar niet  EU-landen en is een invulling van het Cartagena protocol.

WMO

De Centrale commissie mensgebonden onderzoek (CCMO) houdt toezicht op de toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen dat valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) in Nederland.

 
Zoeken:

Service