U bevindt zich op: Home nl Actueel Archief Wijzigingen in de Regeling ggo

Wijzigingen in de Regeling ggo

Per 1 juli 2016 zijn artikel 2 en bijlagen 2, 4, 5, 9 en 11 van de Regeling ggo gewijzigd.

De wijzigingen zijn gepubliceerd in de Staatscourant en verwerkt in de integrale versie van de Regeling ggo op wetten.nl.

De belangrijkste wijzigingen samengevat

Bijlage 5
  • er is een artikel is toegevoegd voor activiteiten met een sequentie specifiek endonuclease die kunnen leiden tot een gene drive (5.0);
  • artikel 5.4.2 is uitgebreid met tweede generatie SIN lentiviraal vectorsysteem;
  • in artikel 5.6.2 en 5.6.3 zijn de typen toe te passen dieren uitgebreid.
Bijlage 9
  • er zijn extra aanvullende voorschriften toegevoegd voor activiteiten met specifieke micro-organismen op ML-II en voor activiteiten met dieren in associatie met bacteriën en schimmels op DM-II.
Bijlage 11
  • NIEUW: er zijn ggo’s opgenomen die via inschalingsartikel 5.8.b op S-I ingeschaald mogen worden voor activiteiten in S-I in een inrichting zonder Wabo-vergunning.
Bijlage 2 en 4
  • in het kader van de reguliere drie-maandelijkse aanpassing zijn er nieuwe soorten toegevoegd.

Nieuwe formulieren en hulpmiddelen

Deze veranderingen hebben natuurlijk gevolgen voor de aanvraagformulieren en het verslag risicobeoordeling. Bureau GGO heeft deze daarom aangepast en u vindt de nieuwe versies de webpagina Downloads IG.

Ook de toelichtende teksten bij essentiële termen in bijlage 5, de RB-tool en de stroomschema's zijn aangepast. Verder heeft Bureau GGO een transponeringstabel gemaakt waardoor gemakkelijk te volgen is welk inschalingsartikel uit bijlage 5, deel II, correspondeert met welk aanvullend voorschrift uit bijlage 9. U vindt deze documenten op de webpagina Hulpmiddelen IG.

Wijziging 2.8 verzoeken

Door deze wijzigingen is het toepassingsgebied van deze bijlagen uitgebreid en het gevolg hiervan is dat u minder 2.8 verzoeken zult hoeven te doen.

Verder willen wij u erop wijzen dat het sinds kort mogelijk is om uw bestaande 2.8 besluit aan te passen.

Download direct wijzigingen Regeling ggo

Zoeken:

Service