U bevindt zich op: Home nl Actueel Archief Gene drives

Belangrijke mededeling over gene drives

Gene drives kunnen tot belangrijke innovaties leiden, maar er zijn ook zorgen over gene drives. Uit een analyse van het RIVM blijkt dat de huidige methoden voor het beoordelen van de risico's voor mens en milieu voor de effecten van gene drives onvoldoende ingevuld kunnen worden.

Wellicht is het u niet ontgaan dat er op dit moment zowel in de wetenschap als in de media veel aandacht is voor de toepassing gene drive bij genetische modificatie. Gene drives zijn genetische eigenschappen die zodanig in het DNA van een organisme zijn ingebouwd, dat ze aan alle nakomelingen worden doorgegeven, in plaats van aan een deel. Daardoor kan deze eigenschap zich snel en blijvend in een hele populatie van een organisme verspreiden.

Gelet op de onzekere risico's van gene drive-toepassingen heeft het ministerie van IenM maatregelen getroffen om de veiligheid in relatie tot gene drive te kunnen blijven waarborgen. Deze maatregelen zijn beschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit een analyse van het RIVM blijkt dat met de methoden voor het beoordelen van de risico's voor mens en milieu geen kennis en ervaring voor handen is om de effecten van gene drives te kunnen beoordelen, zie het signaleringsrapport van het RIVM. Daarom is ervoor gekozen om een gene drive toepassing in beginsel in het strengste inperkingsniveau (niveau IV) te plaatsen. Derhalve heeft per 1 juli 2016 een wijziging van de Regeling ggo plaatsgevonden waarbij in bijlage 5 een nieuw inschalingsartikel 5.0 is toegevoegd, bedoeld voor activiteiten die mogelijk tot een gene drive kunnen leiden.

In de toelichting op Inschalingsartikel 5.0... vindt u onder andere informatie over de procedure die u moet volgen indien u werkzaamheden met gene drive verricht.

Zoeken:

Service