U bevindt zich op: Home nl Actueel

Actueel

27 januari 2017
Op 22 december 2016 is het project ‘Oplossen knelpunten Besluit ggo 2013’ afgerond en is het eindrapport opgeleverd.
23 januari 2017
Op donderdagmiddag 15 juni 2017 organiseert Bureau GGO een opfriscursus voor alle MVF-en die zich bezighouden met medische of veterinaire toepassingen van GGO's. De cursus vindt plaats op het RIVM te Bilthoven.
1 januari 2017
Per 1 januari 2017 is de wijzigingsregeling in werking getreden. Het ministerie van IenM heeft de wijzigingsregeling op 14 december 2016 gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2016, 67577).
5 december 2016
De digitale openbaarheid van alle ingeperkt gebruik (IG) dossiers, die zijn ingediend vanaf 1 maart 2015, is uitgesteld tot begin februari 2017.
4 november 2016
Vanaf begin december 2016 zijn ingeperkt gebruik dossiers, die vanaf 1 maart 2015 zijn ingediend, ook digitaal inzichtelijk via de vergunningendatabase van Bureau GGO.
12 oktober 2016
Het Ministerie van IenM heeft het voornemen om de Regeling ggo te wijzigen. De inhoud van de wijzigingsregeling en de mogelijkheid om zienswijzen in te brengen staan hieronder.
1 oktober 2016
Vanaf 1 oktober 2016 is het mogelijk uw ingeperkt gebruik aanvragen digitaal in te dienen via de berichtenbox.
1 oktober 2016
Per 1 oktober 2016 zijn bijlage 2 en 4 van de Regeling ggo gewijzigd.
6 september 2016
Het omzetten van complexe vergunningen met veel leden, veel maatwerk en omlaagschalingen blijkt een ingewikkeld en tijdrovend proces te zijn. Voor het uitwerken en doorvoeren van de oplossingen hiervoor is echter tijd nodig en in de tussentijd belemmert de gedwongen omzetting het onderzoek en kan er niet gemakkelijk gestart worden met nieuwe ggo werkzaamheden.
29 augustus 2016
U ziet als BVF toe op werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg) planten of planten in associatie met gg-micro-organismen? Graag willen wij u attenderen op de hulpmiddelen die u kunt gebruiken bij de risicobeoordeling van deze werkzaamheden.
26 juli 2016
Het project oplossen knelpunten Besluit ggo 2013 is begin 2016 gestart en heeft tot doel om de knelpunten op te lossen.
1 juli 2016
Per 1 juli 2016 zijn artikel 2 en bijlagen 2, 4, 5, 9 en 11 van de Regeling ggo gewijzigd.
15 juni 2016
Met ingang van 15 juni 2016 is het ten behoeve van de indiening van een 2.8 aanvraag mogelijk om daarvoor te verwijzen naar een eerder verleend 2.8 besluit alsmede naar de voor dat eerdere besluit ingediende gegevens.
20 mei 2016
Welkom op de nieuwe website van Bureau GGO, deze is op 20 mei 2016 online gegaan.
20 mei 2016
Vanaf heden zijn van alle procedures uitgebreide beschrijvingen op deze website te vinden.
4 maart 2016
Gene drives kunnen tot belangrijke innovaties leiden, maar er zijn ook zorgen over gene drives. Uit een analyse van het RIVM blijkt dat de huidige methoden voor het beoordelen van de risico's voor mens en milieu voor de effecten van gene drives onvoldoende ingevuld kunnen worden.
Zoeken:

Service